Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Naše výhody
  1. Bonusy za každý nákup
  2. Placení možné on-line
  3. Garance termínu dodání
  4. Doručení rychle on-line
  5. Zázemí SEO profesionálů


Máme certifikaci kvality:

Máme certifikaci ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005

 
Reklama
 

Ochrana osobních údajů

Společnost  SEO Services s.r.o. se sídlem Na Nivách 956/2, Praha 4 - Michle, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208820, IČ: 01596349 (dále jen „společnost SEO Services“) za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetové stánky www.seo-obchod.cz vydává tyto podmínky Ochrany osobních údajů.

SEO Services shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek seo-obchod.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

SEO Services neshormažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Jaká osobní data shromažďujeme?

SEO Services shromažduje pouze data nutná k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené zákazníkem na internetových stránkách ipobocka.cz a jedná se o následující:
- Jméno a příjmení (u firmy i obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ)
- Fakturační a doručovací adresa
- E-mail
- Telefon

Prohlášení:

SEO Services se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stánkami seo-obchod.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. SEO Services se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržovánim tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 25. září 2013
Tyto podmínky vydává SEO Services s.r.o.